quotes about strength in marathi

ज्या लोकांनी तुम्हाला निराश केले त्यांना दोष देऊ नका .
दोष द्यायचा तो स्वतःला द्या कारण,
तुम्ही त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा ठेवल्या

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...